Relevantno zakonodavstvo

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije
Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta

Ko prikuplja i obrađuje informacije

Na osnovu GDPR, svaki korisnik vebsajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
Neven-komerc d.o.o. prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.