Sečenje hidrauličnim makazama

„Neven-komerc“ doo pruža uslugu pravolinijskog sečenja debljeg i tanjeg lima hidrauličnim makazama:

Deblji lim dimenzije:

Max širina   2000 mm
Max debljina 10     mm

Tanji lim dimenzije:

Max dužina  3000 mm
Max debljina 5 mm