Savijanje lima

„Neven-komerc“ doo  pruža uslugu savijanja lima na:

CNC apkant presi

Max dužina 3000 mm
Max debljina 6 mm

NC apkant presi

Max dužina 3000 mm  /  4000 mm
Max debljina 5 mm  /  4 mm